بزرگراه جناج پایین تر از فلکه دوم صادقیه خیابان طاهریان خیابان ارغوان پلاک 21 واحد 1

02128429034 - 02144951802 - 02144951803 - 09196546601 - 09128409003